Categories
News

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท ! อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท