Categories
News

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท ! อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท

ทางเรามีนักโภชนาการในการประกอบอาหาร โดยเราจะประกอบอาหารตามแพทย์สั่ง เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทนั้นต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน หากนำวัตถุดิบที่ต้องห้ามของผู้ป่วยมาประกอบอาหารก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

ทางเราจึงออกแบบสูตรอาหารของแต่ละประเภทโดยไม่เหมือนกัน โดยมีการพัฒนาสูตรอาหารตามความต้องการของผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดวัตถุดิบเสมอ ก่อนนำมาปรุงอาหาร

อาหารปั่น มาตรฐาน จากห้องแล็บ โรงพยาบาลชั้นนำ !

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อป้องกันคนไข้ขาดสารอาหารและพลังงาน ดังนั้นการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงมีส่วนในการรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา

อาหารปั่นผสมของ ทางเรารักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้บริโภคได้มั่นใจว่า สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างแน่นอน เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล

อาหารปั่นผสมของเรา นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังมีความหนืดน้อย เพื่อจะได้ให้อาหารผ่านทางสายยางได้ง่าย และเราก็คำนึงถึง สี กลิ่น และรสชาตที่เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยด้วย